Referenties

Hieronder vindt u een korte beschrijving van de projecten waarin ik de afgelopen tijd werkzaam ben geweest.

Consultant Enterprise Search, Hilversum, 2012-heden

Innoveren business processen en ICT-oplossing platform informatielogistiek.

Docent Kennis- & Informatiemanagement, Groningen, 2009-heden

Verzorgen van een collegecyclus ten behoeve van de geaccrediteerde opleiding  (contractonderwijs).

Workshops Het Nieuwe Werken, Nederland, 2008-heden

Visieontwikkeling Het Nieuwe Werken in diverse overheidsorganisaties in Nederland.

Onderzoek zoekdienst overheid.nl, 2011-2012

Onderzoek naar de markt, technologie en governance van de zoekdienst van een overheidsportaal.

Programmamanager Enterprise Search, Hilversum, 2009-2011

Innoveren business processen en ICT-oplossing nieuwsvoorziening.

Opzetten Adviseursnetwerk Ambtenaar 2.0, 2010

Organiseren en inbedden van een netwerk van adviseurs rond de community Ambtenaar 2.0.

Executive coach management developmenttraject, Assen, 2010

Individueel coach in management developmenttraject financiële instelling.

Advies reorganisatie informatieafdeling, Den Haag, 2010

Advies herinrichting informatievoorziening overheidorganisatie.

Projectmanager Implementatie Baseline IH-R, Den Haag, 2009-2010

Verzorgen implementatie Baseline Informatiehuishouding Rijk bij departement.

Lid auditteam HBO-opleidingen, Deventer, 2010

Uitvoeren audit ten behoeve van accreditatie HBO-opleidingen.

Projectmanager Communities, Utrecht, 2009

Vormgeven nieuwe B2C-strategie van examineringsintituut met nieuwe media.

Projectcoach pilotproject Museum 2.0, Leeuwarden, 2008-2009

Als ‘bloggend projectcoach’ ondersteunen van de projectleider met betrekking tot inhoud (web 2.0) en proces.

Programmanager Integraal DMS, Assen, 2007-2009

Inrichting en uitvoering departementsbreed programma, waarbij zowel aan de bedrijfs- als aan de ICT-zijde van de organisatie één integraal DMS voor het hele departement wordt ingericht, met inachtneming van bestaande initiatieven en producten.

Advies Webcasting, Assen, 2007

Opstellen business case webcasting ten behoeve van het digitaal notuleren, toegankelijk maken en uitzenden van vergaderingen voor een ambtelijk/politieke organisatie.

Advies Digitale Nieuwsvoorziening, ‘s Hertogenbosch, 2007

Begeleiden projectgroep bij de inrichting van een digitale nieuwsvoorziening.

In het verleden heb ik ook projecten uitgevoerd voor:

– Aedes, Hilversum
– Astma Fonds, Leusden
– Bouwradius, Zoetermeer
– Corío, Utrecht
– Digipolis, Antwerpen
– Eerste Kamer der Staten Generaal, Den Haag
– Erasmus Universiteit, Rotterdam
– Essent Milieu, Wijster
– FORUM, Instituut voor multiculturele ontwikkeling, Utrecht
– Fries Museum, Leeuwarden
– Gemeente Groningen, Groningen
– Gemeente Heerenveen, Heerenveen
– Gemeente Leeuwarden, Leeuwarden
– Gemeentelijk Havenbedrijf, Rotterdam
– Gemeentemuseum Den Haag, Den Haag
– GGD Rivierenland, Tiel
– GGZ Drenthe, Assen
– GGZ Friesland, Leeuwarden
– GGZ Groep Europoort, Rotterdam
– GlaxoSmithKline, Zeist
– Haags Gemeentemuseum, Den Haag
– Holec Holland NV, Hengelo
– ICCO, Zeist
– IIAV, Amsterdam
– KLM, Amstelveen
– Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
– Kwaliteitscentrum Examinering, Amersfoort
– MAB Groep BV, Den Haag
– Van Mesdag Kliniek, Groningen
– Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties, Den Haag
– Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag
– Ministerie van Justitie, Den Haag
– Ministerie van LNV, Den Haag, Assen
– Ministerie van OC&W, Den Haag
– Ministerie van VROM, Den Haag
– Ministerie van VWS, Den Haag
– Movares, Utrecht
– NIGZ, Woerden
– NV Nederlandse Gasunie, Groningen
– NVB, Utrecht
– NUFFIC, Den Haag
– Ottema-Kingma Stichting, Leeuwarden
– Princessehof, Leeuwarden
– Nationaal Dubo Centrum, Utrecht
– Nederlands Instituut voor Zuivelonderzoek, Ede
– Nederlandse Vereniging van Banken, Amsterdam
– Oranjewoud, Heerenveen
– Princessehof, Leeuwarden
– Provinsjale Biblioteek fan Fryslân, Leeuwarden
– Publieke Omroep, Hilversum
– Radio TV Noord, Groningen
– Riagg Rijnmond Zuid, Rotterdam
– Rijksmuseum Amsterdam, Amsterdam
– Sara Lee/DE, Utrecht
– Stad Antwerpen, Antwerpen
– Stedelijk Museum, Amsterdam
– Tweede Kamer der Staten Generaal, Den Haag
– Univé, Assen
– Waarborgfonds Sociale Woningbouw, Huizen
– Wereld Natuur Fonds, Zeist
– Zorggroep Almere, Almere
– Diverse hogescholen, advocatenkantoren en adviesbureaus