KennisKwadraat

Kennis X Kennissen = KennisKwadraat

In het label KennisKwadraat werken multipliers Jan Willem Wolff en ik samen met anderen. Wij hebben het daarbij graag over groei, dat gaat over de organisatie, over omzet, maar ook over persoonlijke groei. En we spreken in dat kader nog liever over exponentiële groei, over vernieuwing en over inzichten.

In Kennis voor Kennissen organiseert KennisKwadraat jaarlijks een reeks Masterclasses Authentiek voor Managers. Deze reeks bestaat uit vijf losse Masterclasses in het noorden van het land, die gaan over zelf denken en zelf doen. Voor managers met zin en lef. Op inspirerende plekken.

In de Kennissen voor Kennis coachen Jan Willem Wolff en ik startups, bedrijven en zzp’ers bij het realiseren van hun bedrijfsdoelstellingen. Wij kiezen daarbij een rolverdeling, waarin ik sterk gericht ben op de persoon van de ondernemer, strategie en kennismanagement. Jan Willems specialiteit is sales in al zijn verschijningsvormen. Zowel Jan Willem als ik verzorgen vanuit KennisKwadraat periodiek gastcolleges, workshops en trainingen over deze onderwerpen.

Er wordt langs twee sporen gewerkt: enerzijds wordt gezocht naar passende opdrachten en relevante relaties via eigen en andere netwerken, anderzijds wordt gewerkt aan de competenties om zelfstandig een bedrijf te kunnen runnen. Centraal in de aanpak staan geloof in talent, heldere communicatie en werken vanuit vertrouwen.

Kortom: duurzame co-creatie op maat om slagkracht te vergroten.