Introductie

Ik doe leuke dingen met lieve mensen. Dat lijkt eenvoudig gezegd, maar voor mij is het dé lat waarlangs ik mijn werk inricht. Op die manier maak ik de keuzes die goed zijn voor mijn klanten, voor degenen met wie ik samenwerk, voor mijn projecten én voor mijzelf. Het vraagt mensénkennis…

Business transformatie

Klanten bellen mij voor een duurzame verandering van hun organisatie, meestal op het gebied van (sociaal) innovatief werken. Het gaat daarbij vaak om nieuwe projecten of om projecten die vastgelopen of zelfs al een keer mislukt zijn. En voor projecten waarvoor draagvlak gewenst is dat niet vanzelf tot stand komt. In organisaties waar eigenaarschap van projecten & processen een issue is. Deze klanten zijn overwegend overheden en non-profit instellingen, maar ik werk ook graag met professionals in het bedrijfsleven.

Interim-management, coaching & consulting

Mijn kernproducten zijn (interim-, programma- & project-)management, coaching & consulting op het gebied van business development & innovatie. Deze producten worden vrijwel altijd in cocreatie met mijn klanten tot stand gebracht, met zowel een procesmatige als inhoudelijke component. Mijn ervaring is dat succes en duurzame verandering het best worden behaald via verbinding op inhoud. Ik stuur op de werking van tijd, oog voor de klant en de menselijke maat in project- en programmamanagement.

Over innovatie

Een mooi introductiefilmpje over mij is in 2009 gemaakt door Emiel Venema en Kim Spinder voor het Open Innovatie Festival in Amsterdam. YouTube voorvertoningsafbeelding